Antimicoticos Sistemicos

Bulas de Medicamentos Antimicoticos Sistemicos

ZelixO Fluconazol é indicado para o tratamento das micoses superficiais e profundas como criptococoses, candidíases vaginais e da orofaringe, micoses...

publicidade